7. De toekomst van de zorg: Effectief van lab naar patiënt

Door Wieteke Wouters (HollandBIO)

Biotech maakt haar belofte waar: steeds meer baanbrekende nieuwe behandelingen, innovatieve diagnostiek en technische ontwikkelingen zien het licht die een keerpunt vormen in het leven van patiënten. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van personalized medicine, gentherapie en immunotherapie. De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Een wenkend perspectief voor de vele mensen voor wie nu geen toereikende behandeling beschikbaar is. Maar de houdbaarheid van ons zorgstelsel is in het geding. Als we op de huidige weg doorgaan, dreigen beloftevolle innovaties de patiënt niet bereiken. Dit is onder meer te wijten aan de manier waarop we innovaties ontwikkelen en de wijze waarop deze in ons zorgstelsel landen. Het moet sneller, en het moet beter.

De route van lab naar patiënt is te lang, risicovol en kostbaar. Wat zijn de oplossingen die bijdragen aan een duurzaam zorgstelsel, waarbij steeds meer mensen kunnen profiteren van een effectieve behandeling op het juiste moment? HollandBIO, de Nederlandse belangenvereniging voor biotech bedrijven, gaat graag met de gezondheidsfondsen vanuit onze gedeelde ambitie de discussie aan, om tot effectieve oplossingen te komen die patiënten perspectief bieden.

Over Wieteke Wouters

Wieteke steekt haar liefde voor biotech niet onder stoelen of banken. Gedreven door de baanbrekende ontwikkelingen werkt ze bij HollandBIO, de belangenvereniging van Nederlandse biotech bedrijven, om de route van lab naar maatschappij zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Het doel? Biotech een wezenlijke bijdrage te laten leveren aan onze gezondheid, duurzaamheid en economie. Tot 2015 werkte Wieteke bij Schuttelaar & Partners, het advies- en communicatiebureau voor een duurzame en gezonde wereld. Haar passie voor ondernemerschap werd aangewakkerd bij de Leidse biotech start-up ServiceXS (nu Genomescan), waar ze vers van de opleiding medische biologie aan het werk ging.